Actueel

Johan Danen verzet zich tegen de afbouw van de energielening

Bepaalde doelgroepen die energiebesparende werken uitvoeren, kunnen via de Energiehuizen beroep doen op een renteloze lening. Voor alle anderen wordt een intrestvoet van 2 procent in rekening gebracht. Minister Tommelein is echter van oordeel dat een overheid geen bank moet spelen voor particulieren en wil vanaf 2019 deze energielening beperken tot de sociale doelgroep.

Groen verzet...

Willie Duffin [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Losse asbestvezels die vrijkomen uit verweerde asbestdaken "houden een potentieel humaan risico in". Dat besloot het gerenommeerde VITO in 2013 in een studie. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft echter niks gedaan met de studie, gedurende vier jaar. Dat ontdekte Groen-parlementslid Johan Danen, die via de parlementsvoorzitter moest passeren om de studie in handen te...

"Groen vindt het positief dat de Vlaamse regering de Limburgse Noord-Zuidverbinding voortaan als een complex dossier beschouwt. Dit mag echter geen gecamoufleerde variant op het nooddecreet zijn. De procedure complexe projecten moet "all-in" zijn met inspraak van de betrokkenen en afweging van de alternatieven. De procedure 'complexe projecten' moet ervoor zorgen dat er een duurzame,...

Bevoegdheden

Pictogram windmolens
Als Vlaams Volksvertegenwoordiger volgt Johan het energiebeleid van de Vlaamse Regering op.
Logo Vlaams Parlement
Als Vlaams Volksvertegenwoordiger volgt Johan het energiebeleid van de Vlaamse Regering op, maar het parlementaire werk van Johan gaat veel ruimer. Hier vind je een overzicht van Johan zijn parlementair werk.
Vlag Limburg
Als Limburgs Volksvertegenwoordiger van Groen, volgt Johan de belangrijkste Limburgse dossiers op.

Home